Leden programmaraad Nationaal Onderwijslab gezocht

Bent u een onderwijsprofessional met een visie op digitale onderwijsinnovaties? En wilt u met collega’s nadenken over de manier waarop digitale innovaties het onderwijs kunnen verbeteren? Het Nationaal Onderwijslab zoekt negen leden voor de programmaraad voor een periode van drie jaar. Van leraar tot bestuurder, en van leerling tot wetenschapper. Het Nationaal Onderwijslab start medio 2022 en is gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. 

Binnen het Nationaal Onderwijslab worden digitale innovaties ontwikkeld met als doel de onderwijskwaliteit te verbeteren. Ook wordt kritisch gekeken naar de risico’s van digitale technologie op het onderwijs. Vanuit het Nationaal Groeifonds is € 80 miljoen toegekend voor de oprichting van een Nationaal Onderwijslab.

De programmaraad

De programmaraad denkt mee over de programmering van het Nationaal Onderwijslab. De raad heeft als doel om vanuit het onderwijs aan te geven waar behoefte aan is op het gebied van digitale technologie in het primair en voortgezet onderwijs. De ministeries van OCW en EZK zijn op zoek naar negen leden die samen de volledige breedte van het onderwijs vertegenwoordigen: van leraar tot bestuurder, en van leerling tot wetenschapper. 

Wat is het Nationaal Onderwijslab?

Het eerste doel is het ontwikkelen van digitale onderwijsinnovaties gericht op (het verbeteren van) de kwaliteit van onderwijs. In het lab werken publieke en private partijen samen in projecten die een brug slaan tussen fundamenteel (wetenschappelijk) onderzoek en de markt. 

Het tweede doel is het inzichtelijk maken van de pedagogische, maatschappelijke en sociale consequenties van digitale onderwijsinnovaties. Omdat technologie nooit neutraal is, is het publieke karakter van het lab een belangrijke meerwaarde. Deze innovaties moeten in een breed perspectief worden bekeken, omdat er naast kansen ook risico’s zijn.

Voor meer informatie over het Nationaal Onderwijslab kunt u de haalbaarheidsstudie lezen.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar vertegenwoordigers die:

 • affiniteit  hebben met en een (eigen) visie op digitale technologie in het po/vo; 
 • visies/ideeën vertalen naar concrete/praktische handreikingen voor het lab;
 • sterk gemotiveerd zijn om deel te nemen en bij te dragen aan onderwijskwaliteit; 
 • een uitgebreid netwerk hebben of kunnen creëren in het po/vo;
 • analytisch en communicatief sterk  zijn (adviesvaardigheden);
 • zelfstandig en zonder vast omlijnde kaders werken; 
 • kansen en risico’s zien bij het ontwikkelen van nieuw beleid;
 • samenwerkingsgericht zijn en de balans vinden tussen de verschillende belanghebbenden. 

Wat kunt u verwachten?

De programmaraad komt begin februari en begin september samen. De bijeenkomst wordt gehouden op een locatie die met het openbaar vervoer goed te bereiken is. Houd rekening met een tijdsinvestering van ongeveer 24 uur per jaar. U krijgt een vergoeding voor uw deelname en eventuele reiskosten. Leden worden benoemd door de ministeries van EZK en OCW voor een periode van drie jaar. 

Lid worden

Heeft u affiniteit met technologie en onderwijsvernieuwingen? Stuur dan uw CV + motivatiebrief naar onderwijslab@minezk.nl. Vermeld wat voor werk u doet en wat uw affiniteit met digitale technologie is. De tijdslijn is als volgt:

 • 28 januari 2022 deadline indiening;
 • januari/februari schriftelijke selectieronde;
 • februari/maart een gespreksronde;
 • begin april voltooiing selectieprocedure en bekendmaking programmaraad;
 • medio mei/begin juni startbijeenkomst; 
 • september 2022 start programmaraad met eerste officiële bijeenkomst.