Subsidie capaciteitentest beschikbaar

Het is in deze tijd van corona soms lastig om zicht te krijgen op wat leerlingen kunnen en welk vervolgonderwijs voor hen het meest passend is. Daarom kunnen scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot en met 15 februari 2022 subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Omdat  basisschoolleerlingen in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets hebben gemaakt, is mogelijk niet iedere leerling in het voortgezet onderwijs is ingestroomd op een niveau dat recht doet aan zijn of haar capaciteiten. Een capaciteitentest kan scholen helpen inzicht te krijgen in de potentie van leerlingen, zodat zij hen kansrijk kunnen begeleiden naar een passend onderwijsniveau.

Subsidie aanvragen bij DUS-I

Scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen subsidie aanvragen bij DUS-I om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. U kunt tot en met 15 februari 2022 een aanvraag indienen voor capaciteitentesten die worden afgenomen in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Per ingekochte capaciteitentest is € 40 beschikbaar.

Nationaal Programma Onderwijs

Deze subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Scholen zijn niet verplicht gebruik te maken van de capaciteitentesten, maar worden met de subsidie wel daartoe aangemoedigd.

 

Meer informatie

Op de website van het Nationaal Programma Onderwijs vindt u antwoorden op de veelgestelde vragen over de capaciteitentest en de subsidie.