Peiling onderwijs Oekraïense leerlingen, nieuwe aanvraagrondes subsidies en ander nieuws voortgezet onderwijs

Peiling over onderwijs aan Oekraïense leerlingen: graag uw medewerking

Doet u mee aan de derde peiling over het onderwijs aan Oekraïense kinderen in Nederland? Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben hiervoor op 15 juni een uitnodiging ontvangen per mail. De peiling wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de manier waarop scholen het onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne organiseren en om scholen hierin goed te kunnen ondersteunen. Wij zouden het zeer waarderen als u meedoet aan de peiling. Het invullen kost nog geen vijf minuten.

Peiling over onderwijs aan Oekraïense leerlingen: graag uw medewerking

Nieuwe aanvraagronde subsidie heterogene brugklassen

Er komt een derde aanvraagronde voor de subsidieregeling heterogene brugklassen. De subsidie is bedoeld om meer, breder samengestelde of langere heterogene of brede brugklassen in te richten. U kunt de subsidie van 5 tot en met 22 september 2022 aanvragen voor vestigingen waarvoor nog niet eerder subsidie is aangevraagd. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Nieuwe aanvraagrondes heterogene brugklassen en capaciteitentesten

Nieuwe aanvraagronde subsidie capaciteitentesten

Van 6 september tot en met 4 oktober 2022 is er een nieuwe aanvraagronde van de subsidieregeling capaciteitentesten. Scholen voor voortgezet (speciaal) kunnen subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. De capaciteitentest kan helpen om inzicht te krijgen in de potentie van leerlingen en om te bepalen welk onderwijs het best bij ze past. De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Nieuwe aanvraagronde subsidieregeling capaciteitentesten

Oproep: ruimte voor correctiewerk derde tijdvak CE

Omdat er ook dit jaar een derde tijdvak van het centraal examen is zullen docenten mogelijk tot vlak voor of zelfs in de zomervakantie correctiewerk moeten doen. Wij vragen scholen om deze docenten de ruimte te geven om het correctiewerk zoveel mogelijk voor 9 juli af te ronden zodat de vakantie ook voor hen zo snel mogelijk kan beginnen.

Oproep: ruimte voor correctiewerk derde tijdvak CE

Kenniscommunity Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd

De kenniscommunity van het Nationaal Programma onderwijs is gelanceerd. De kenniscommunity biedt praktijkverhalen en helpt scholen om de activiteiten van het Nationaal Programma Onderwijs te vertalen naar de schoolpraktijk. De community is gestart met het thema welbevinden. U kunt onder andere de Avond van de Leraar terugkijken, die in het teken stond van het welbevinden van leerling en leraar.

Kenniscommunity Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

In de vakantieperiode lopen meisjes uit sommige landen mogelijk risico om besneden te worden. Ook kunnen sommige kinderen en jongeren in deze periode  te maken krijgen met huwelijksdwang en achterlating. Circuleren er geruchten of twijfelt u? Vraag (anoniem) advies aan Veilig Thuis of het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating.

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

Online symposium ‘Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij’

Op 27 juni vindt van 13.30 tot 16.30 uur het online symposium ‘Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij’ plaats. In dit symposium, gericht op iedereen die in het onderwijs werkt, krijgt u antwoord op de vraag wat de school kan doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Online symposium ‘Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij’

Voortgezet Leren: leergang Peoplemanagement en training Visitatie

Na de zomer starten twee professionaliseringsactiviteiten van de VO-raad: de leergang Peoplemanagement voor team- en afdelingsleiders en de training Visitatie op je eigen school. U kunt zich hiervoor nu aanmelden.

Voortgezet Leren: leergang Peoplemanagement en training Visitatie