Oproep: ruimte voor correctiewerk derde tijdvak CE

Omdat er ook dit jaar een derde tijdvak van het centraal examen is zullen docenten mogelijk tot vlak voor of zelfs in de zomervakantie correctiewerk moeten doen. Wij vragen scholen om deze docenten de ruimte te geven om het correctiewerk zoveel mogelijk voor 9 juli af te ronden zodat de vakantie ook voor hen zo snel mogelijk kan beginnen.

Op 6 juli start het derde tijdvak van de centrale eindexamens. Dit tijdvak zorgt ervoor dat docenten die lesgeven aan een eindexamenklas vlak voor het einde van het schooljaar mogelijk extra correctiewerk moeten doen. Voor de docenten in de Regio Midden kan dit zelfs betekenen dat zij in de eerste week van de zomervakantie moeten doorwerken.

Correctiewerk zo snel mogelijk afronden

Om ervoor te zorgen dat alle docenten zo snel mogelijk kunnen beginnen aan hun welverdiende vakantie vragen wij scholen om docenten de ruimte te bieden om het correctiewerk zoveel mogelijk voor 9 juli af te ronden. In het examenrooster van het derde tijdvak is hiermee al zoveel mogelijk rekening gehouden; vakken met relatief veel nakijkwerk zijn zoveel mogelijk aan het begin van de correctieperiode geplaatst. Ook zijn correctoren uit Regio Midden aan elkaar gepoold. Hierdoor is het makkelijker voor hen om elkaar op te zoeken, om wanneer dat nodig is een meer integrale correctie uit te voeren. We moedigen correctoren daarnaast aan om het correctiewerk zoveel mogelijk te scannen en digitaal uit te wisselen zodat de correctie van het examen sneller kan verlopen.