Uitwisselingsmogelijkheden met het Verenigd Koninkrijk: webinar over Taith

Op 22 juni is er een webinar over het Welsh Taith programma, dat financieringsmogelijkheden biedt voor uitwisseling van leerlingen en leraren tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Het Taith programma is één van de iniatieven om de onderwijssamenwerking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk voort te zetten nu het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van het Erasmus+ programma. In het webinar komen verschillende mogelijkheden en kansen voor uitwisseling in het primair en voortgezet onderwijs aan de orde.

Aanmelden voor het webinar

U kunt zich per mail aanmelden voor het webinar. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een Teams-link. Het webinar vindt plaats op 22 juni van 14.00 tot 15.30 uur.

Vragen over het webinar kunt u via dit mailadres stellen.