Vrijwillige ouderbijdrage: uitlegvideo en poster beschikbaar

Er zijn een uitlegvideo voor ouders, een poster voor leerlingen en brochures over de vrijwillige ouderbijdrage beschikbaar voor scholen. U kunt deze gebruiken om ouders te informeren over de vrijwillige ouderbijdrage

Alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen. Dat is de kern van de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage, die in augustus 2021 in werking is getreden. Het is belangrijk dat ouders en verzorgers hiervan op de hoogte zijn. Daarom heeft minister Wiersma in april scholen opgeroepen om ouders goed voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage. De nu ontwikkelde video voor ouders en poster voor leerlingen kunnen hierbij helpen.