Minister roept scholen op ouders voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage

Een kwart van de ouders is bang dat hun kind wordt uitgesloten van extra activiteiten als ze de ouderbijdrage niet betalen. Ook denken ze dat ze het moeten motiveren als ze de bijdrage niet kunnen of willen betalen. Daarom roept minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) scholen op om ouders goed voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage.  Hierover heeft hij alle scholen een brief gestuurd.

Alle leerlingen moeten volgens de wet sowieso mee kunnen doen aan extra activiteiten die buiten de gewone lessen om worden georganiseerd, zoals schoolreisjes, sportdagen en extra lesprogramma’s. Ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Leerlingen moeten voelen dat iedereen erbij hoort. Kansengelijkheid is niet alleen een kwestie van goed onderwijs.

Dat niet alle ouders op de hoogte zijn van het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage is begrijpelijk, want in twee derde van de schoolgidsen blijkt niet de juiste en volledige informatie te staan.

U vindt hier communicatiemiddelen die scholen kunnen helpen bij goede voorlichting aan ouders.