Kenniscommunity Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd

De kenniscommunity van het Nationaal Programma onderwijs is gelanceerd. Deze community biedt praktijkverhalen en helpt scholen om de activiteiten van het Nationaal Programma Onderwijs te vertalen naar de schoolpraktijk.

De kenniscommunity wordt gezamenlijk vormgegeven door onderwijsorganisaties, beroepsgroeporganisaties, bonden en het ministerie van OCW.

Welbevinden leer

De kenniscommunity is gestart met het thema welbevinden. Op de website vindt u informatie over mentale gezondheid, regie in de klas, de samenwerking met ouders en nog veel meer. Ook kunt u de Avond van de Leraar terugkijken, die in het teken stond van het welbevinden van leerling en leraar.