Extra aanvraagperiode subsidie heterogene brugklassen

Er komt een derde aanvraagperiode voor de Subsidieregeling heterogene brugklassen. De subsidie is bedoeld om meer, breder samengestelde of langere heterogene of brede brugklassen in te richten. U kunt de subsidie van 5 tot en met 22 september 2022 aanvragen voor vestigingen waarvoor nog niet eerder subsidie is aangevraagd. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Heterogene of brede brugklassen zijn klassen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs waarin leerlingen van twee of meer schoolsoorten of leerwegen bij elkaar in de klas zitten. Dit geeft leerlingen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs meer tijd om op het niveau te komen dat het best bij hen past.

Subsidie aanvragen bij DUS-I

Per vestiging is € 100.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor de introductie en verdere ontwikkeling van heterogene brugklassen.  U kunt de subsidie aanvragen van 5 tot en met 22 september 2022. Het formulier waarmee u de subsidie kunt aanvragen staat vanaf 5 september 2022 op Heterogene brugklassen | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl).