Nieuwe aanvraagrondes heterogene brugklassen en capaciteitentesten

Er is een derde aanvraagperiode gestart van de Subsidieregeling Heterogene brugklassen. Tot en met 22 september kunt u subsidie aanvragen om meer, breder samengestelde of langere heterogene of brede brugklassen in te richten. Daarnaast is een nieuwe aanvraagronde gestart van de subsidieregeling capaciteitentesten. Deze subside kunt u tot en met 4 oktober aanvragen.

Beide subsidies zijn onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Subsidie Heterogene brugklassen

Heterogene of brede brugklassen zijn klassen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs waarin leerlingen van twee of meer schoolsoorten of leerwegen bij elkaar in de klas zitten. Dit geeft leerlingen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs meer tijd om op het niveau te komen dat het best bij hen past.

Per vestiging is € 100.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor de introductie en verdere ontwikkeling van heterogene brugklassen. U kunt tot en met 22 september 2022 subsidie aanvragen bij DUS-I voor vestigingen waarvoor nog niet eerder subsidie is aangevraagd.

Subsidie capaciteitentesten

Daarnaast is een nieuwe aanvraagronde gestart van de subsidieregeling capaciteitentesten. Deze subside kunt u tot en met 4 oktober aanvragen.