Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

In de vakantieperiode lopen meisjes uit sommige landen mogelijk risico om besneden te worden. Ook kunnen sommige kinderen en jongeren  te maken krijgen met huwelijksdwang en achterlating. Circuleren er geruchten of twijfelt u? Vraag (anoniem) advies aan Veilig Thuis of het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating.

U kunt als leerkracht een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang en achterlating. Zijn er geruchten of lijkt een leerling bang voor een buitenlandse vakantie of plotseling familiebezoek? Is een leerling zonder reden afwezig, of laat hij of zij voorzichtig zelf iets los?

Start bij een vermoeden de meldcode Huiselijk Geweld of de Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld en volg de stappen. U kunt hiervoor de app ‘meldcode kindermishandeling’ voor het onderwijs gebruiken. Neem overeenkomstig met stap twee van de meldcode contact op met een collega en/of deskundige van Veilig Thuis (ook anoniem) voor advies. Bij een vermoeden van huwelijksdwang en achterlating kunt u ook het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating raadplegen.