Peiling over onderwijs aan Oekraïense leerlingen: graag uw medewerking

Doet u mee aan de derde peiling over het onderwijs aan Oekraïense kinderen in Nederland? Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben hiervoor op 15 juni een uitnodiging ontvangen per mail. De peiling wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de  manier waarop scholen het onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne organiseren en om scholen hierin goed te kunnen ondersteunen. Wij zouden het zeer waarderen als u meedoet aan de peiling. Het invullen kost nog geen vijf minuten.

Deze peiling is de derde van vier korte peilingen die het ministerie van OCW uitvoert.