Mijn diploma’s: handig hulpmiddel voor leerlingen

Nog een paar weken en dan hebben de meeste eindexamenkandidaten hun diploma in handen. Weten uw leerlingen al dat hun diplomagegevens straks ook online staan in Mijn diploma’s?
 

Digitaal uittreksel downloaden

In Mijn dipoma’s kan een leerling een digitaal uittreksel van het behaalde diploma downloaden. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een sollicitatie. Het digitale uittreksel is gratis te downloaden via Mijn DUO. Het is een officieel bewijs van het behaalde diploma. Kijk voor meer informatie op mijndiplomas.nl.

Campagne ‘Jouw diploma staat online’

Op 7 juni is DUO de campagne ‘Jouw diploma staat online’ gestart. In deze campagne vragen we middelbare scholen om Mijn diploma’s onder de aandacht te brengen bij hun leerlingen. Deelnemende scholen onderwijsinstellingen kunnen de campagne via hun eigen communicatiekanalen delen.

Doet u al mee met DUO Campagnes? Dan kunt u de materialen van ‘Jouw diploma staat online’ downloaden op duocampagnes.pleio.nl. Mail voor meer informatie of om uw school aan te melden naar campagnes@duo.nl.

Extra aandacht in de zomerperiode

Naast de campagne via de scholen, zet DUO zelf in de zomerperiode extra communicatiemiddelen in om leerlingen te informeren. Ook krijgen alle decanen in het vo, mbo en ho binnenkort een informatiemail.