Brochure voor ouders over passend onderwijs

Om ervoor te zorgen dat ouders eenduidige informatie over passend onderwijs krijgen, heeft het ministerie van OCW de brochure Wat is passend onderwijs ontwikkeld. Deze brochure geeft antwoord op veel vragen van ouders over passend onderwijs op de middelbare school.

Ouder- en jeugdsteunpunten

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn volop bezig met het (verder) vormgeven van hun ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en leerlingen kunnen bij deze steunpunten terecht voor informatie en advies over passend onderwijs en voor ondersteuning bij passend onderwijs. Hierbij kunnen ze van deze brochure gebruik maken. Ze kunnen de informatie integraal overnemen of aanpassen aan hoe het in hun eigen regio georganiseerd is.

Ouders attenderen

U kunt ouders op deze brochure attenderen en deze met de handreiking Helderheid rond passend onderwijs gebruiken om tot een passend onderwijsaanbod te komen.