Aan de slag met een praktijkgerichte havo

Vanaf augustus 2022 gaan circa 30 havo-scholen in een doorontwikkelfase tot en met 2025 aan de slag met het praktijkgerichte examenprogramma Technologie en het praktijkgerichte examenprogramma Maatschappij.

SLO heeft deze programma's het afgelopen schooljaar samen met een enthousiaste groep docenten ontwikkeld als kleine variant (120 studielastuur, een schoolexamenvak binnen het combinatiecijfer) . De programma’s zijn nu in concept gereed om te worden uitgevoerd en geëvalueerd door de scholen die zich daarvoor hebben aangemeld. Op 22 juni is de kick-off bijeenkomst met deze eerste tranche pilotgroep. De ervaringen van deze scholen worden de komende jaren gebruikt om de programma’s verder te ontwikkelen.

Doorontwikkeling naar een grote variant

Daarnaast voert SLO vanaf september samen met scholen een verkenning uit naar een grote variant van de praktijkgerichte programma’s (320-360 studielastuur, in het vrije deel). De ervaring van de scholen met de kleine variant wordt hierbij meegenomen. Naar verwachting kunnen scholen vanaf schooljaar 2023/2024 met een grote variant van de programma’s aan de slag.

Meedoen met de praktijkgerichte havo?

Volg de laatste informatie over het praktijkgerichte havo op de site van SLO en bespreek alvast of uw school vanaf 2023 wil meedoen met deze ontwikkeling. Na de zomer volgt nadere informatie over de verkenning en de verdere procedure.