Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd, Kamerbrief lerarenbeleid en ander nieuws voortgezet onderwijs

Dit is de laatste editie van de nieuwsbrief vo in 2021. Het ministerie van OCW wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt

Ministers Van Engelshoven en Slob hebben een Kamerbrief verstuurd over het lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt. Hierin staan onder meer de voorspelde tekorten en de specifieke maatregelen voor tekortvakken, waaronder de structurele investering in het technisch vmbo. Bent u geïnteresseerd in de achterliggende cijfers, bekijk dan de trendrapportage.

 

Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt

Voortgangsrapportage Verbeteraanpak Passend onderwijs

De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is gepubliceerd. Ondanks de soms moeilijke omstandigheden is er een stevige basis gelegd om passend onderwijs de komende jaren verder te verbeteren, en daarmee nog meer leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het stappenplan basisondersteuning, dat tegelijk met de voortgangsrapportage is gepubliceerd, kan als niet-verplicht hulpmiddel scholen verder helpen om de basisondersteuning concreet in te richten.

Voortgangsrapportage Verbeteraanpak Passend onderwijs

Leden programmaraad Nationaal Onderwijslab gezocht

Ben jij een onderwijsprofessional met een visie over de toekomst van digitale onderwijsinnovaties? En wil jij met collega’s nadenken over de manier waarop digitale innovaties het onderwijs kunnen verbeteren? Het Nationaal Onderwijslab zoekt negen leden voor de programmaraad voor een periode van drie jaar. Van leraar tot bestuurder, en van leerling tot wetenschapper. Het Nationaal Onderwijslab start medio 2022 en is gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. 

Leden programmaraad Nationaal Onderwijslab gezocht

Deel uw ervaringen met het referentiekader taal en rekenen

Hoe gebruikt u het referentiekader bij het vormgeven van het taal- en rekenonderwijs en hoe zou het referentiekader verbeterd kunnen worden? Onderzoekers van ResearchNED en het Expertisecentrum Nederlands gaan graag online met u in gesprek over de vraag of het referentiekader een bruikbaar, passend en werkbaar instrument is dat bijdraagt aan goed reken- en taalonderwijs. U kunt zich hier aanmelden.

Deel uw ervaringen met het referentiekader taal en rekenen

Doe meer met Taal: Toolkit voor stimuleren van laagtaalvaardige ouders

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Onlangs heeft de Rijksoverheid de campagne Doe meer met Taal gelanceerd. Hiermee kunnen ouders gratis (online) oefenen met het helpen met huiswerk en (voor)lezen. Een school kan teksten en beeldmateriaal uit de toolkit gebruiken om ouders hierover te informeren. 

Doe meer met Taal: Toolkit voor stimuleren van laagtaalvaardige ouders

DUO Campagne ‘Bijna 18’

Vanaf hun achttiende hebben scholieren in het voortgezet onderwijs recht op een tegemoetkoming scholieren van DUO. Als zij daarna gaan doorstuderen aan het mbo, hbo of universiteit, kunnen ze studiefinanciering krijgen. Niet alle scholieren zijn bekend met DUO en weten waar ze recht op hebben. Daarom vraagt DUO onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs om de campagne ‘Bijna 18’ te delen.

DUO Campagne ‘Bijna 18’

Voortgezet Leren: training Visitatie op je eigen school voor schoolleiders en besturen

Professionalisering van de schoolorganisatie begint bij weten waar de school nu staat. Wat gaat goed en wat kan er beter? Welke blinde vlekken zijn er? Een visitatie van de eigen school geeft u de mogelijkheid om kritisch naar uw school te kijken en verbeterstappen te formuleren. Voortgezet Leren geeft op 17 februari 2022 een kosteloze training  waarin u leert  hoe u zo’n visitatie zelf opzet en uitvoert en hoe u een zelfevaluatie kunt doen. U kunt zich hier aanmelden.

Voortgezet Leren: training Visitatie op je eigen school voor schoolleiders en besturen

VO-academie: masterclass schoolbeleid voor kansengelijkheid

Op 27 januari 2022 organiseert de VO-academie een online masterclass over schoolbeleid voor gelijke kansen. De masterclass is bedoeld voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs die werk willen maken van meer gelijke kansen in hun school. U kunt zich nog voor de bijeenkomst aanmelden.

VO-academie: masterclass schoolbeleid voor kansengelijkheid

Gevolgen nieuwe Wet inburgering voor nieuwkomersleerlingen

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Dit kan gevolgen hebben voor de schoolloopbaan van leerlingen die inburgeringsplichtig worden. Wanneer een schoolgaande jongere 18 jaar oud wordt en op dat moment geen (tijdelijk) vrijstellende opleiding volgt, dan ontvangt deze jongere een brief van DUO. De precieze inschrijving (elementcode) bepaalt of de leerling tijdelijk van de inburgeringsplicht wordt vrijgesteld. 

Gevolgen nieuwe Wet inburgering voor nieuwkomersleerlingen

Actualisatie examenprogramma’s van start

SLO heeft van het ministerie van OCW opdracht gekregen de huidige examenprogramma’s voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs bij te stellen. De actualisatie start begin 2022. De bijstelling van het curriculum voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs wacht nog op groen licht. 

Voortgang bijstelling curriculum

Afzender

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag