Voortgang bijstelling curriculum

De bijstelling van het curriculum voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (de kerndoelen) wacht nog op groen licht. Wel heeft SLO van het ministerie van OCW opdracht gekregen om de huidige examenprogramma’s voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs bij te stellen.

Start bijstelling examenprogramma’s vo

De huidige examenprogramma’s zijn verouderd en moeten worden bijgesteld. Daarom start SLO begin 2022  met het bijstellen van de examenprogramma’s. SLO maakt hierbij onder andere gebruik van adviezen van de wetenschappelijke curriculumcommissie, eerdere adviezen van leraren en schoolleiders (Curriculum.nu) en input van het vervolgonderwijs. Het duurt ongeveer twee jaar om een examenprogramma te actualiseren, daarna worden de centrale examens en schoolexamens aangepast’. Niet alle vakken worden tegelijkertijd bijgesteld; SLO start begin 2022 met de vakken die door de Tweede Kamer als urgent zijn benoemd. Dit zijn onder andere Nederlands en wiskunde.

Leden vakvernieuwingscommissies gezocht

SLO zoekt leden leden voor de vakvernieuwingscommissies Nederlands en Moderne vreemde talen. Wilt u meedenken over wat leerlingen in de bovenbouw moeten leren? Meld u dan hier aan!

Wetenschappelijke curriculumcommissie

Op advies van de Tweede Kamer is in september 2020 een wetenschappelijke curriculumcommissie aangesteld, die onafhankelijk advies geeft over de inhoud en het vervolg van de curriculumbijstelling. Deze commissie heeft ondertussen meerdere adviezen uitgebracht, onder andere over kansengelijkheid en het curriculum, de actualisatie van de kerndoelen en de bijstelling van de examenprogramma’s. 

Samenhang en vaardigheden

In december heeft de commissie haar vijfde advies opgeleverd, over samenhang en vaardigheden. In deze verdiepende studie constateert de curriculumcommissie dat bijstellingen van het curriculum te vaak ad-hoc en los van elkaar zijn gebeurd. Dit heeft zowel de horizontale samenhang (tussen vakken/leergebieden) als de verticale samenhang (tussen verschillende sectoren) verslechterd. Het volgende advies van de commissie gaat over het systematisch bijstellen van het curriculum. Dit advies wordt medio 2022 verwacht.