Deel uw ervaringen met het referentiekader taal en rekenen

Hoe gebruikt u het referentiekader bij het vormgeven van het taal- en rekenonderwijs en hoe zou het referentiekader verbeterd kunnen worden? Onderzoekers van ResearchNED en het Expertisecentrum Nederlands gaan graag online met u in gesprek over de vraag of het referentiekader een bruikbaar, passend en werkbaar instrument is dat bijdraagt aan goed reken- en taalonderwijs. U kunt zich hier aanmelden.

Het onderzoeksbureau ResearchNED en het Expertisecentrum Nederlands evalueren in opdracht van OCW het referentiekader taal en rekenen. Het referentiekader taal en rekenen is in 2010 ingevoerd met als doel de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen en studenten te versterken en de aansluiting tussen de verschillende sectoren in het onderwijs te verbeteren. Onderzoekers van ResearchNED en het Expertisecentrum Nederlands gaan graag online met u in gesprek over de vraag of het referentiekader een bruikbaar, passend en werkbaar instrument is dat bijdraagt aan goed reken- en taalonderwijs. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden in het voorjaar van 2022 aangeboden aan het ministerie van OCW en kunnen als input dienen bij een eventuele aanpassing of bijstelling van de inhoud en het gebruik van het referentiekader.

De gesprekken vinden online plaats in Teams op de volgende momenten: 

  • Dinsdag 11 januari 15.30u-16.30u: voor het po
  • Woensdag 12 januari 15.30u-16.30u: voor het vo
  • Donderdag 13 januari 15.30u-17.00u: voor het mbo
  • Vrijdag 14 januari 15.30u-16.30u: voor het po, vo en (v)so 
  • Dinsdag 18 januari 15.30u-16.30u: voor het (v)so

Aanmelden voor deelname aan deze online bijeenkomsten kan tot en met dinsdag 4 januari via deze link.

Bij over-inschrijving maken de onderzoekers een willekeurige selectie van deelnemers. De deelnemers ontvangen een bevestiging van deelname. Ook ontvangen de deelnemers ter voorbereiding van het gesprek een aantal bespreekpunten.