Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd

De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo wordt per 1 januari 2022 verlengd tot en met het kalenderjaar 2022. Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, dan kunt u een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen.

De volgende scholingstrajecten komen voor subsidie in aanmerking:

  • een traject waarmee u bekwaam wordt om les te geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. U kunt zo’n traject alleen volgen als u de pabo hebt afgerond;
  • een traject uit kolom I en II van bijlage 1 en 2 van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo;  
  • een traject uit kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo;  
  • een educatieve module; een educatieve module volgt u bij de universiteit nadat u een verwante universitaire bachelor hebt behaald.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen bij DUO. Op de aanvraagpagina staat meer informatie over de voorwaarden voor uw aanvraag, de bovengenoemde trajecten en de hoogte van het subsidiebedrag.