Omgaan met desinformatie, discussie en spanning op school in coronatijd

In coronatijd kunnen scholen te maken krijgen met desinformatie, discussies of spanningen. De Handreiking desinformatie in coronatijd kan scholen helpen hiermee om te gaan. Daarnaast biedt de website van School en Veiligheid tips en ondersteuning.

Handreiking desinformatie in coronatijd

Nepnieuws, desinformatie, broodje-aapverhalen. Het coronavirus, de verspreiding ervan en de maatregelen ertegen lijken voor steeds meer onjuiste berichten te zorgen. Dat is niet alleen verwarrend, maar kan ook schadelijke gevolgen hebben.

De handreiking desinformatie  in coronatijd is opgesteld voor onder meer onderwijspersoneel, en geeft handvatten om desinformatie te herkennen en om hierover in gesprek te gaan. De handreiking bundelt wetenschappelijke inzichten en is gebaseerd op ervaringen met desinformatie. De lessen en tips zijn ook op andere onderwerpen toe te passen. 

Tips en ondersteuning Stichting School en Veiligheid

De coronapandemie en de huidige coronamaatregelen voor het onderwijs kunnen  aanleiding geven tot discussies en spanningen op de scholen en in klaslokalen. De afgelopen tijd kreeg de helpdesk van Stichting School & Veiligheid van onderwijsprofessionals meerdere signalen binnen van confrontaties met leerlingen, collega’s of ouders naar aanleiding van de coronamaatregelen.  Stichting School & Veiligheid biedt onderwijsprofessionals tips en ondersteuning voor de omgang met deze spanningen en discussies