Werkdrukchallenge: vier creatieve oplossingen om werkdruk te verlagen

De pilots van de Werkdrukchallenge zijn afgerond. Met de challenge werden bedrijven uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken om werkdruk in het voortgezet onderwijs te verlagen. In een inspirerend artikel blikken de deelnemers en pilotscholen terug. 

De pilots van de Werkdrukchallenge zijn afgerond. Met deze drukchallenge werden bedrijven uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken om werkdruk in het voortgezet onderwijs te verlagen.

63 bedrijven reageerden op de oproep om aan de Werkdrukchallenge mee te doen. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs, Voion en het ministerie van OCW koos hieruit winnaars die hun idee mochten uitvoeren.  
Hoewel de pilots hetzelfde doel hadden, waren de voorstellen heel verschillend. Zo richtte de ene pilot zich vooral op de oorzaken van werkdruk, terwijl een andere inging op de mogelijkheden die leraren hebben om met werkdruk om te gaan. 

Ervaringen delen

Tijdens een afsluitende bijeenkomst van de Werkdrukchallenge presenteerden de deelnemende scholen en bedrijven hun resultaten en werden ervaringen uitgewisseld. In een inspirerend artikel van Voion kunt u meer lezen over de ervaringen van de deelnemers en pilotscholen.