Meldpunt schoolsluiting en ander nieuws voortgezet onderwijs

Oproep: meld tijdelijke schoolsluiting vanwege het coronavirus

Scholen en instellingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en mbo die na de start van dit school-/studiejaar tijdelijk (hebben) moeten sluiten vanwege het coronavirus worden door de Inspectie van het Onderwijs opgeroepen om dit te melden. Ook bij heropening is de vraag om dit te melden. Melden kan via het Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus.

Oproep: meld tijdelijke schoolsluiting vanwege het coronavirus

Extra beloning voor leraren op scholen met veel achterstanden

Leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen met veel achterstanden krijgen de komende twee schooljaren een toelage van gemiddeld 8 procent van hun loon. Dit maakt het aantrekkelijker om op deze scholen te (blijven) werken. Zo krijgen alle kinderen een kans om de achterstanden als gevolg van corona in te halen.

Extra beloning voor leraren op scholen met veel achterstanden

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden

Op 1 augustus is de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het is belangrijk dat scholen ouders duidelijk informeren over de vrijwillige bijdrage, ook in de schoolgids.

Wet vrijwillige ouderbijdrage

38 plannen voor opvangen leerlingendaling gehonoreerd

Veel regio’s in Nederland hebben te maken met leerlingendaling. Dit kan tot problemen leiden. Om de samenwerking tussen scholen bij het opvangen van leerlingendaling te bevorderen, ontvangen 38 samenwerkende schoolbesturen in krimpregio’s een subsidie van het ministerie van OCW. Wilt u meer weten over leerlingendaling en hoe u deze als school het hoofd kunt bieden? Neem dan contact op met één van de accountmanagers leerlingendaling vo van het ministerie van OCW.

38 plannen voor opvangen leerlingendaling gehonoreerd

Vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW roept alle scholen voor funderend onderwijs op om voor 17 september aanstaande een aantal vragen te beantwoorden over de schoolscan en het schoolprogramma. Alle schoolvestigingen hebben de afgelopen weken een uitnodiging ontvangen met een link naar de vragenlijst.

Vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs

Vragenlijst investeringen zij-instroom: meer inzicht in uw kosten

Welke kosten maken scholen voor een zij-instroomtraject? En hoe wordt de tegemoetkoming in de kosten benut? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen verzoeken we scholen om een korte vragenlijst in te vullen. Doet uw school mee? Dan ontvangt u een compacte rapportage met benchmark die inzicht biedt in uw situatie. 

Vragenlijst investeringen zij-instroom: meer inzicht in uw kosten

Google Workspace for Education, 3 stappen om het veilig te kunnen blijven gebruiken

SURF en SIVON in juli hebben een akkoord bereikt met Google over het wegnemen van de hoge privacyrisico’s in Google Workspace for Education. Om gebruik te kunnen blijven maken van Google Workspace for Education moeten scholen een aantal handelingen uitvoeren: de juiste (technische) instellingen gebruiken, de nieuwe Google voorwaarden accepteren en een schoolspecifieke privacy-analyse uitvoeren.

Google Workspace for Education, 3 stappen om het veilig te kunnen blijven gebruiken

Week Tegen Pesten: 27 september tot en met 21 oktober 2021

Van 27 september tot en met 1 oktober organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! Doe ook mee met uw school en maak een goede start in het nieuwe schooljaar.

Week Tegen Pesten: 27 september tot en met 21 oktober 2021

Doorlopende leerlijnen 10-14 in bedrijf meemaken? Sluit aan bij de conferentie op 28 september

Op dinsdag 28 september 2021 vindt de conferentie 10-14-onderwijs plaats bij Academie 1014 in Almere. De conferentie is gericht op alle scholen die geïnteresseerd zijn in de onderwijsontwikkelingen van 10-14-onderwijs en die hierover kennis willen uitwisselen. 

Doorlopende leerlijnen 10-14 in bedrijf meemaken? Sluit u aan!

Ouders wijzen op het aanbod van Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een stichting voor alle ouders met kinderen in het po, vo en mbo. Op werkdagen kunnen ouders bij Ouders & Onderwijs terecht met hun vragen over het onderwijs. Helpt u mee om dit bij ouders bekend te maken? Dat kan bijvoorbeeld door het te vermelden in de schoolgids, op de website van uw school of in de nieuwsbrief voor ouders. 

Ouders wijzen op het aanbod van Ouders & Onderwijs

Meld u aan voor de OCW Onderwijscommunity

Bent u leraar of schoolleider? En wilt u meedenken over actuele onderwijsthema’s? Meld u dan aan voor de OCW Onderwijscommunity! U kunt zich tot en met 15 september aanmelden.

Meld u aan voor de OCW Onderwijscommunity

Op werkbezoek: wat zou u aan de minister of aan beleidsmedewerkers van OCW willen laten zien?

De ministers en beleidsmedewerkers van het ministerie van OCW gaan regelmatig op werkbezoek. Dat is belangrijk om een goed beeld te hebben van wat er op scholen speelt en in de school te zien wat de impact van beleid is. Om ervoor te zorgen dat het ministerie de werkbezoeken gericht en vlot kan organiseren, is OCW voor komend schooljaar op zoek naar scholen die hun praktijk graag met OCW willen delen.

Op werkbezoek: wat zou u aan de minister of aan beleidsmedewerkers van OCW willen laten zien?

Lesmaterialen over vaccineren beschikbaar

Door het coronavirus staan infectieziekten en vaccinaties volop in de belangstelling. Op www.lerenovervaccineren.nl zijn materialen beschikbaar om leerlingen in het voortgezet onderwijs te informeren over de werking van een vaccin. Scholen kunnen hiervan vrij gebruikmaken.

Lesmaterialen over vaccineren beschikbaar

Schrijf uw school in voor de vertaalwedstrijd Juvenes Translatores

Op donderdag 25 november 2021 wordt de vijftiende editie van de Juvenes Translatores vertaalwedstrijd gehouden, de wedstrijd voor de beste jonge vertalers in de Europese Unie. De winnaars worden – als de gezondheidssituatie dit toelaat – beloond met een driedaagse reis naar Brussel. Scholen kunnen zich tot 20 oktober inschrijven, waarna wordt geloot om te bepalen welke scholen kunnen deelnemen.

Schrijf uw school in voor de vertaalwedstrijd Juvenes Translatores

Webinar Sterk Medezeggenschap 27 september

Medezeggenschapsraden staan het komende schooljaar  voor grote opgaven. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Programma Onderwijs. Daarbij is een effectieve samenwerking tussen (G)MR, bestuurder en raad van toezicht essentieel. Maar hoe pak je dat aan? Sterk Medezeggenschap organiseert op maandag 27 september van 16.00 tot 17.00 uur het webinar ‘Medezeggenschap: wie gaat waar over?’ waarin het belang van samenwerking centraal staat. Deelname aan het webinar is gratis.

Webinar Sterk Medezeggenschap op 27 september

Webinar ‘Studiefinanciering hoger onderwijs: hoe werkt het?’ 30 september

Voor havo- en vwo-scholieren in het eindexamenjaar komt een vervolgstudie aan een hogeschool of universiteit dichterbij. En daarmee ook het aanvragen van studiefinanciering. Om scholieren en hun ouders hierover te informeren, organiseert DUO een webinar op 30 september.

Webinar ‘Studiefinanciering hoger onderwijs: hoe werkt het?’ op 30 september