Op werkbezoek: wat zou u aan de minister of aan beleidsmedewerkers van OCW willen laten zien?

De ministers en beleidsmedewerkers van het ministerie van OCW gaan regelmatig op werkbezoek. Dat is belangrijk om een goed beeld te hebben van wat er op scholen speelt en in de school te zien wat de impact van beleid is. De afgelopen tijd gebeurde dit online, maar naar verwachting is ‘live’ bezoek bij scholen binnen afzienbare tijd weer mogelijk. Iedereen ziet daar erg naar uit! 

Om ervoor te zorgen dat het ministerie de werkbezoeken gericht en vlot kan organiseren, is OCW voor komend schooljaar op zoek naar scholen die hun praktijk graag met OCW willen delen. Wat maakt uw school bijzonder? Wat zou u graag willen laten zien? Bent u ergens trots op of loopt u ergens tegenaan? Wat vindt u belangrijk om straks aan een nieuwe minister mee te geven als die zich gaat inwerken?

En misschien leuk om te weten: op de Dag van de Leraar, dinsdag 5 oktober 2021, gaat OCW proberen om elke beleidsmedewerker van OCW aan een leraar of schoolleider te koppelen voor een werkbezoek.

Mogen we komend schooljaar (2021/2022) bij u op werkbezoek komen? Geef u hier op.