Extra budget beschikbaar voor ventilatie in schoolgebouwen in 2021

Het budget voor de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) wordt in 2021 opgehoogd met €100 miljoen. Dit nieuws heeft minister Slob in augustus bekendgemaakt.

De subsidie is bedoeld voor het verbeteren van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Er is budget gereserveerd voor aanvragen die al ingediend zijn in de vorige ronde. Daarnaast wordt een aangepaste SUVIS-regeling voor een nieuwe ronde geopend. De ophoging wordt mogelijk gemaakt door een deel uit het beschikbare budget van 2023 naar voren te halen. Scholen en gemeenten kunnen daardoor nu al aan de slag met het voorbereiden van een aanvraag, die vanaf 1 oktober bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan worden ingediend.