Wijziging Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO

Met ingang van 22 juli 2021 is de conversietabel gewijzigd. De wijziging is aangebracht in bijlage 2 Profielvakken vmbo. Aan het profielvak Economie en ondernemen zijn zes getuigschriften (aktes) toegevoegd.

Het betreft een herstelactie. De zes aktes gaven een bevoegdheid voor voorlopers van het profielvak Economie en ondernemen, maar in de transitie van deze voorlopers naar het profielvak Economie en ondernemen was hun bevoegdheid nog niet structureel geregeld. Door het opnemen van de aktes in de conversietabel is dit nu geregeld.

De conversietabel regelt met welke getuigschriften of bewijzen van bekwaamheid een leraar benoembaar is voor vakken waarvoor geen passende lerarenopleiding bestaat of waarvan de namen in de loop der tijd zijn gewijzigd.