Doorlopende leerlijnen 10-14 in bedrijf meemaken? Sluit u aan!

Op dinsdag 28 september 2021 vindt vanaf 13.00 de conferentie 10-14 Onderwijs plaats bij Academie 1014 in Almere. De conferentie wordt georganiseerd door het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs in samenwerking met SLO.

De conferentie is gericht op alle scholen die geïnteresseerd zijn in de onderwijsontwikkelingen van 10-14-onderwijs en die hierover kennis willen uitwisselen. De gastschool Academie 1014 neemt ons mee in het onderwijs dat zij verzorgt. Er is aandacht voor de onderzoeken van Oberon en de Inspectie over 10-14-onderwijs. Ook wordt deze middag het recente advies van de Onderwijsraad 'Later selecteren, beter differentiëren' besproken. Raadsadviseur Martine Braaksma zal de hoofdpunten uit dit advies presenteren en relateren aan 10-14-onderwijsontwikkelingen.

De verdere inhoud van de dag komt tot stand in samenwerking met de 10-14-onderwijsinitiatieven. Zij zullen hun goede praktijken delen, bijvoorbeeld over ouderparticipatie en het opzetten van en werken in een professionele leergemeenschap. Er zijn presentaties van 10-14-scholen over curriculaire onderwerpen zoals samenhang en doorlopende leerlijnen en overeenkomsten en verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs in de specifieke context van 10-14-onderwijs. Daarnaast is er de mogelijkheid om over het 10-14-onderwijsbeleid mee te denken met  OCW.

En een bijzondere afsluiter: een beschouwing over 10-14-onderwijs door Peter Heerschop. Wilt u erbij zijn? U kunt zich hier aanmelden.

Tijdens de conferentie wordt voldaan aan de richtlijnen van het RIVM voor evenementen. Op de website vindt u hierover de laatste informatie.