Extra beloning voor leraren op scholen met veel achterstanden

Leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen met veel achterstanden krijgen de komende twee schooljaren een toelage van gemiddeld 8 procent van hun loon. Dit maakt het aantrekkelijker om op deze scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs te (blijven) werken.

Het gaat om scholen die te maken hebben met veel uitdagende leerlingen en een extra groot risico op achterstanden, zo’n 15 procent van alle schoolvestigingen (ruim 1.300 vestigingen). De toelage is bedoeld om medewerkers te behouden en om het voor potentiële medewerkers financieel aantrekkelijker te maken op scholen met extra uitdagingen aan de slag te gaan of te blijven. Zo draagt de toelage bij aan het voorkomen van verdergaande leervertraging bij kwetsbare leerlingen op deze scholen en het bevorderen van kansengelijkheid.

Leraren, onderwijsassistenten, schoolleiders en ander onderwijspersoneel van deze scholen kunnen minimaal 5 procent en gemiddeld 8 procent van hun loon erbij krijgen. De vestigingen die er recht op hebben worden hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. Meer informatie is te vinden op de website van het Nationaal Programma Onderwijs. Het bedrag kan per vestiging verschillen, omdat dat mede afhankelijk is van het aantal leerlingen op de school. Het deel van het onderwijspersoneel dat in de medezeggenschapsraad zit, moet instemmen met de toelage.

Rekenvoorbeelden

De bedragen zullen per schaal en trede verschillen, maar gemiddeld zien ze er als volgt uit:

  • Leraar op een basisschool: gemiddeld 350 euro per maand extra.
  • Onderwijsassistent op een basisschool: gemiddeld 260 euro per maand extra.
  • Schoolleider op een basisschool: gemiddeld 490 euro per maand extra.
  • Leraar op een middelbare school: gemiddeld 430 euro per maand extra.
  • Onderwijsassistent op een middelbare school: gemiddeld 310 euro per maand extra.
  • Schoolleider op een middelbare school: gemiddeld 600 euro per maand extra.


Bij deze rekenvoorbeelden is gerekend met de gemiddelde maandelijkse beloning, dus salaris plus vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en andere voor iedereen geldende toelagen. De bedragen zijn bruto en gebaseerd op een fulltime-aanstelling.