Oproep: meld tijdelijke schoolsluiting vanwege het coronavirus

Scholen en instellingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en mbo die na de start van dit school-/studiejaar tijdelijk (hebben) moeten sluiten vanwege het coronavirus worden door de Inspectie van het Onderwijs opgeroepen om dit te melden. Ook bij heropening is de vraag om dit te melden. 

Het melden is belangrijk, omdat er zo zicht kan worden gehouden op de continuïteit van het onderwijs. Het gaat daarbij alleen om de sluiting van de volledige school, afdeling of opleiding, en niet om een situatie waarin bijvoorbeeld een klas in quarantaine moet. Melden kan via het Meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus.