Vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs

Zoals aangekondigd in de nieuwbrief van 8 juli, vraagt het ministerie van OCW aan alle scholen in het funderend onderwijs om een aantal vragen te beantwoorden over de schoolscan en het schoolprogramma. Alle schoolvestigingen hebben de afgelopen weken een uitnodiging ontvangen met een link naar de vragenlijst.

Schoolvestigingen worden nogmaals opgeroepen om deze vragenlijst voor 17 september a.s. in te vullen. Het invullen kost ongeveer 10 minuten. De waarnemingen en ervaringen van de scholen bij de uitvoering van het Nationaal Programma zijn van belang voor de monitoring van de uitvoering van het programma. Het helpt het ministerie van OCW om goede beleidskeuzes te maken en scholen de juiste ondersteuning te bieden.