Regeling schoolkracht, veelgestelde vragen Nationaal Programma Onderwijs en ander nieuws primair onderwijs

Dit is de laatste nieuwsbrief primair onderwijs voor de zomervakantie. Vanaf september ontvangt u deze nieuwsbrief weer maandelijks. Een heel fijne zomervakantie gewenst!

Regeling Schoolkracht van start

Op woensdag 30 juni vond de startbijeenkomst van de subsidieregeling Schoolkracht plaats. Dit is de eerste bijeenkomst van een reeks ‘Schoolkrachtsessies’. Deze zijn bedoeld om te inspireren op het vlak van schoolontwikkeling. Leraren en schoolleiders van de 200 scholen die deelnemen aan de Regeling Schoolkracht hebben hieraan deelgenomen. U kunt het plenaire gedeelte van deze bijeenkomst terugkijken.

Regeling Schoolkracht van start

Veelgestelde vragen over Nationaal Programma Onderwijs

Scholen, ouders en gemeenten met een vraag over het Nationaal Programma Onderwijs kunnen contact opnemen met de helpdesk. De top-5 van de veelgestelde vragen vindt u in dit artikel.

Veelgestelde vragen over Nationaal Programma Onderwijs

Vaccineren van jongeren van 12 tot en met 17 jaar

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die dat willen kunnen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Voor de start van het nieuwe schooljaar kunnen al deze jongeren een eerste prik hebben gekregen. Het kan zijn dat de jongeren vragen stellen aan hun leraar over het vaccineren. Er is informatie beschikbaar op www.coronavaccinatie.nl/jongeren.

Vaccineren van jongeren van 12 tot en met 17 jaar

Regels bijzondere bekostiging aan scholen voor leerlingen met culturele achtergrond van Roma en Sinti gewijzigd

De regels over de bijzondere bekostiging aan scholen voor leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti zijn gewijzigd. Vanwege de gevoeligheid rondom het registreren van etniciteit van deze leerlingen is besloten om het hanteren van een bewijsstuk, zoals de ouderverklaring en het noteren van etniciteit in de leerlingadministratie, te laten vervallen. De wijziging gaat in per schooljaar 2021-2022. 

Regels bijzondere bekostiging aan scholen voor leerlingen met culturele achtergrond van Roma en Sinti gewijzigd

Wet burgerschapsopdracht: ondersteuning beschikbaar

In juni nam de Eerste Kamer het Wetsvoorstel ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht met een ruime meerderheid aan. De wet treedt vanaf 1 augustus in werking. Scholen kunnen ondersteuning krijgen bij de invoering van de wet op hun school.

Wet burgerschapsopdracht: ondersteuning beschikbaar

Aankondiging vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs vraagt het ministerie van OCW om aan het begin van het nieuwe schooljaar een aantal vragen over de schoolscan en het schoolprogramma te beantwoorden. Kort voor de start of aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle scholen een link naar een korte vragenlijst. De waarnemingen en ervaringen van de scholen bij de uitvoering van het Nationaal Programma zijn van belang voor de monitoring van de uitvoering van het programma.

Aankondiging vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs

Wijziging regeling bijzondere bekostiging voor nieuwkomers – geen bewijslast meer vanaf volgend schooljaar

De Tweede Regeling Bekostiging Personeel PO 2021-2022 gepubliceerd. Daarin zijn de regels over de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers (asielzoekers en overige vreemdelingen) gewijzigd. Scholen hoeven vanaf schooljaar 2021-2022 geen bewijsstukken voor deze bijzondere bekostiging meer in de leerlingenadministratie op te nemen.

Wijziging regeling bijzondere bekostiging voor nieuwkomers – geen bewijslast meer vanaf volgend schooljaar

Proeftuinen onderwijszorgarrangementen gestart

De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. Sinds 10 mei 2021 worden 15 proeftuinen begeleid die een combinatie van onderwijs en zorg bieden om zo het maximale uit regels te halen. En uit de samenwerking met scholen, partners, zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeenten en ouders.

Proeftuinen onderwijszorgarrangementen gestart

OCW erkent LBVSO als leerlingvertegenwoordiging van het vso

Leerlingenbelang voortgezet speciaal onderwijs (LBVSO) zet zich ervoor in om de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) te vertegenwoordigen. Het ministerie van OCW vindt structurele en professionele vertegenwoordiging van leerlingen in het vso belangrijk. Het ministerie van OCW erkent LBVSO als vertegenwoordiging van leerlingen in het vso.

OCW erkent LBVSO als leerlingvertegenwoordiging van het vso