Wet burgerschapsopdracht: ondersteuning beschikbaar

In juni nam de Eerste Kamer het Wetsvoorstel ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht met een ruime meerderheid aan. De wet treedt vanaf 1 augustus in werking. Scholen kunnen ondersteuning krijgen bij de invoering van de wet op hun school.

Wat is er verduidelijkt in de wet?

In de wet is een gemeenschappelijke kern van burgerschap vastgelegd, om meer duidelijkheid te bieden over de eisen waaraan het burgerschapsonderwijs moet voldoen. Het bevorderen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat vormt hierbij het uitgangspunt.

Aan scholen wordt gevraagd om:

  1. hun burgerschapsonderwijs op een samenhangende en doelgerichte manier vorm te geven;
  2. te zorgen voor een oefenplaats waar leerlingen op een veilige manier leren respectvol met elkaar en met elkaars idee├źn om te gaan.

Huidige ondersteuning

Scholen zijn op heel verschillende manieren bezig met burgerschapsonderwijs. Wanneer u op zoek bent naar meer informatie of praktische handreikingen voor het verder ontwikkelen van uw burgerschapsaanbod dan kunt u hiervoor onder meer terecht bij de ondersteuningstrajecten die zijn opgezet door de PO-Raad en de VO-raad. Zij verzorgen diverse activiteiten zoals conferenties, seminars en burgerschapsborrels en stellen informatie, handige tools voor evaluatie en visievorming en goede voorbeelden kosteloos beschikbaar voor scholen en leraren.

Nieuwe ondersteuningsstructuur

Vanaf 2022 wordt er in het kader van de nieuwe wet een ondersteuningsstructuur opgezet, waar scholen vrijwillig gebruik van kunnen maken. U kunt ondersteuning krijgen bij de vertaalslag maken van de nieuwe burgerschapsopdracht in de wet naar een herkenbaar, doelgericht en samenhangend aanbod burgerschapsonderwijs. OCW is in gesprek met de sectorraden en andere betrokken organisaties over hoe de ondersteuningsstructuur er precies uit moet gaan zien en welke organisatie de ondersteuning op kan gaan pakken.