Aankondiging vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW monitort op landelijk niveau de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs en de ontwikkeling van opgelopen leervertragingen. Een belangrijke bron bij het monitoren van de uitvoering van het programma zijn de waarnemingen en ervaringen van scholen zelf. Daarom vragen we alle scholen om aan het begin van het schooljaar een korte vragenlijst in te vullen.

De vragen zullen globaal gaan over:

  • welke activiteiten en bronnen er benut zijn voor de schoolscan;
  • op welke vlakken de grootste vertragingen zijn ontstaan;
  • de betrokkenheid van het team en de MR bij het schoolprogramma;
  • de gekozen interventies uit de menukaart.

De vragenlijst wordt in het begin van het schooljaar 2021-2022 naar alle scholen gestuurd. Omdat de ervaringen van de scholen bij de uitvoering van het Nationaal Programma van groot belang zijn roepen we alle scholen op om de vragenlijst in te vullen.