Wijziging regeling bijzondere bekostiging voor nieuwkomers – geen bewijslast meer vanaf volgend schooljaar

De Tweede Regeling Bekostiging Personeel PO 2021-2022 gepubliceerd. Daarin zijn de regels over de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers (asielzoekers en overige vreemdelingen) gewijzigd. Die wijziging is doorgevoerd vanwege de privacygevoeligheid van de gevraagde informatie van ouders en leerlingen en om de administratieve lasten bij scholen te beperken. Scholen hoeven vanaf schooljaar 2021-2022 geen bewijsstukken voor deze bijzondere bekostiging meer in de leerlingenadministratie op te nemen.

Er is een aantal aandachtspunten:

  • Van scholen wordt nog steeds gevraagd dat ze in de aanvraag bij DUO opnemen hoeveel asielzoekers en overige vreemdelingen (die korter dan 1 respectievelijk 4 jaar in Nederland wonen) er op de school zitten.
  • De definities van ‘asielzoeker’ en ‘overige vreemdeling’ blijven daarbij ongewijzigd. Dat betekent dat deze bekostiging nog steeds alleen aangevraagd mag worden voor leerlingen die binnen deze categorieën vallen. Er hoeven geen bewijsstukken meer verzameld en geregistreerd te worden.
  • De wijziging geldt vanaf het aankomende schooljaar 2021-2022. De regeling van schooljaar 2020-2021 blijft ongewijzigd.
  • Het ministerie van OCW verkent momenteel de mogelijkheden om de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers in de toekomst ambtshalve, dat wil zeggen: geautomatiseerd en zonder aanvraag, toe te kennen.