OCW erkent LBVSO als leerlingvertegenwoordiging van het vso

Sinds maart 2020 heeft een groep leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zich verenigd in Leerlingbelang voortgezet speciaal onderwijs (LBVSO).

LBVSO geeft aan zich ervoor te willen inzetten de leerlingen in alle clusters van het vso te vertegenwoordigen: van ernstig meervoudig en verstandelijke beperkte leerlingen, leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met een visuele of auditieve beperking tot leerlingen die een psychische diagnose hebben of gedragsproblematiek hebben. Het ministerie van OCW waardeert het initiatief en de inzet van LBVSO, en erkent LBVSO als vertegenwoordiging van leerlingen in het vso. 

LBVSO is voor een goede vertegenwoordiging gebaat bij zoveel mogelijk naamsbekendheid, zodat leerlingen in het vso hen weten te vinden. LBVSO roept leerlingen in het vso op om zich bij hen te melden om mee te denken als ‘leerlingvertegenwoordigers’ of eventuele klachten, zorgen of vragen over het vso te melden. We vragen scholen om dit mogelijk te maken en waar nodig hun leerlingen hierbij te ondersteunen. Wanneer leerlingen in het vso zich bij LBVSO willen melden, kan dit via info@lbvso.nl

LBVSO heeft het ministerie het afgelopen jaar al regelmatig gevraagd en ongevraagd van advies voorzien over zaken die leerlingen in het vso aangaan. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat LBVSO de kans krijgt zich verder te professionaliseren om zo nog beter de belangen van de diverse groep van leerlingen in het vso te vertegenwoordigen. Daarom is het ministerie op dit moment in gesprek met LBVSO om vanaf komend schooljaar de activiteiten te subsidiëren en te bestendigen.