Regeling Schoolkracht van start

In november 2020 werd de subsidieregeling Schoolkracht gepubliceerd om schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Ondersteund door de regeling Schoolkracht zijn leraren en schoolleiders van 200 scholen inmiddels aan de slag gegaan met hun plannen voor schoolontwikkeling. 
Deze ‘schoolkrachtscholen’ richten zich in hun plannen op één of meer van de volgende thema’s:

  • Verbeteren onderwijskwaliteit;
  • Omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • Kansen(on)gelijkheid; en
  • Digitalisering.

Eerste schoolkrachtsessie van 30 juni terug te kijken

Als onderdeel van de regeling vinden drie bijeenkomsten plaats: Schoolkrachtsessies. Deze ondersteuningsbijeenkomsten zijn bedoeld om inspiratie te bieden en kennis uit te wisselen op het vlak van samen werken aan schoolontwikkeling. De eerste sessie heeft plaatsgevonden op woensdag 30 juni. Demissionair minister Slob opende de bijeenkomst met een videoboodschap. Vervolgens deelden pionierende leraren en schoolleiders hun ervaringen met het realiseren van een ontwikkeltraject en was er daarnaast een mini lecture over ‘anders denken over vernieuwing in het onderwijs’. Naast het plenaire gedeelte van de bijeenkomst gingen de deelnemende scholen uiteen in de verschillende thema’s om ervaringen uit te wisselen. 

Bent u bezig met of heeft u interesse in duurzame schoolontwikkeling en wilt u vol inspiratie de zomer in gaan? U kunt het plenaire gedeelte van de eerste sessie vanaf 9 juli bekijken via de website van regeling Schoolkracht.