Ouders wijzen op het aanbod van Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een stichting voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd in het po, vo en mbo. Ouders & Onderwijs is iedere werkdag bereikbaar voor ouders die vragen hebben over het onderwijs. Ook biedt de website veel praktische informatie voor ouders, bijvoorbeeld over passend onderwijs, schoolkosten, medezeggenschap en de samenwerking tussen school en ouders.  

Nog niet alle ouders kennen Ouders & Onderwijs. Daardoor blijven ouders misschien onnodig met vragen rondlopen. Helpt u mee ​om Ouders & Onderwijs ​bekend te maken bij de ouders van uw school? Dit kan bijvoorbeeld door de volgende informatie over Ouders & Onderwijs op te nemen in de schoolgids, op de website van uw school of in de nieuwsbrief voor ouders:  

Stichting Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Ouders & Onderwijs helpt ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft. Het adviespunt is iedere werkdag bereikbaar op 088-6050101 of via vraag@oudersenonderwijs.nl. Op de website vindt u een uitgebreide kennisbank met veel informatie over onderwijs. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, of lid worden van het Landelijk Ouderpanel en zo uw mening geven over het onderwijs. Verder kunt u Ouders & Onderwijs ook volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram voor het laatste nieuws. Meer informatie over Ouders & Onderwijs kunt u vinden op www.oudersenonderwijs.nl.