38 plannen voor opvangen leerlingendaling gehonoreerd

Veel regio’s in Nederland hebben te maken met leerlingendaling. Minder leerlingen betekent ook minder inkomsten voor de school en mede daardoor moeilijkheden in het organiseren van het onderwijs. De praktijk wijst uit dat het opvangen van de gevolgen van leerlingendaling het best werkt als scholen met elkaar samenwerken. Om deze samenwerking te stimuleren, heeft de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media een subsidie beschikbaar gesteld van in totaal 25 miljoen euro.

38 plannen gehonoreerd

De afgelopen periode hebben 49 samenwerkende besturen een subsidieaanvraag ingediend en heeft een onafhankelijke commissie over de toekenning geadviseerd. Een aanzienlijk aandeel van de plannen is gehonoreerd: minister Slob heeft aan 38 samenwerkende schoolbesturen in krimpregio’s een subsidie verstrekt voor de aanpak van leerlingendaling in hun regio. Met deze financiële impuls kunnen de scholen de komende jaren maatwerk leveren in oplossingen om de leerlingendaling op te vangen. Besturen werken er met deze subsidie samen aan om het onderwijsaanbod toekomstbestendig te maken: een gevarieerd aanbod, bereikbaar voor leerlingen en van goede kwaliteit.

Tussen de goedgekeurde aanvragen zitten vergaande plannen tot bestuurlijke samenwerking (waaronder tussen openbaar en bijzonder onderwijs). Maar ook het aan elkaar uitbesteden van leerlingen komt veel voor, zodat leerlingen in krimpgebieden toch een ruime keuze houden voor profielen en kleine vakken aangeboden kunnen blijven. De ontwikkeling van een virtuele campus is daarvan een innovatief voorbeeld. Ook worden docenten uitgewisseld: docenten kunnen een deel van hun betrekkingsomvang lesgeven op andere scholen wanneer er te weinig leerlingen zijn om het vak op de eigen school te kunnen blijven aanbieden. Daarnaast zijn er plannen gehonoreerd gericht op het aanpassen van de huisvesting en het gezamenlijk verbeteren van het onderwijs.

Ondersteuning beschikbaar

Het accountteam leerlingendaling vo van het ministerie van OCW biedt ondersteuning aan scholen en regio’s die te maken hebben met leerlingendaling. Wilt u meer weten over leerlingendaling en hoe deze als school het hoofd te bieden? Neem dan contact op met één van de accountmanagers leerlingendaling vo van het ministerie van OCW. Ze denken graag mee!

  • Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe en Gelderland: Harco Dijkstra / +31 6 4684 9255.
  • Noord-Holland, Utrecht en Flevoland: Marieke Huber / +31 6 2572 3112.
  • Zuid-Holland, West-Brabant en Zeeland: Arjen Toet / +31 6 5161 8659.
  • Limburg en Oost-Brabant: Itgen Hansen / +31 6 4684 9060.