Vragenlijst investeringen zij-instroom: meer inzicht in uw kosten

Welke kosten maken scholen voor een zij-instroomtraject? En hoe wordt de tegemoetkoming in de kosten in de vorm van subsidie benut? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen verzoeken we scholen om een korte vragenlijst in te vullen. Doet uw school mee? Dan ontvangt u een compacte rapportage met benchmark die inzicht biedt in uw situatie. 

Zij-instromers in het beroep

Zij-instromers zijn professionals die vanuit een ander beroep overstappen naar een baan als leraar. Schoolbesturen kunnen voor zij-instromers met een geschiktheidsverklaring bij DUO een subsidie aanvragen van maximaal 20.000 euro voor een tegemoetkoming in de kosten van de scholing en begeleiding van een zij-instromer.

Onderzoek naar investeringen zij-instroomtraject

Het ministerie van OCW wil ook in de toekomst zij-instroom stimuleren en onderzoekt daarom, samen met scholen, lerarenopleidingen, koepelorganisaties en zij-instromers, hoe een duurzame invulling van het zij-instroomtraject te realiseren is. Hierbij brengt ResearchNed, in opdracht van het ministerie, in kaart hoeveel tijd en geld scholen, lerarenopleidingen en zij-instromers investeren in deze route naar het leraarschap. Het onderzoek richt zich op de zij-instromers die meteen voor de klas staan en voor wie het aanvragen van de subsidie voor zij-instromers mogelijk is.

Het ministerie van OCW stelt  het zeer op prijs als u mee wilt doen aan het onderzoek door een korte vragenlijst in te vullen. Deelnemende scholen ontvangen  een compact onderzoekverslag met een benchmark waarin uw school wordt vergeleken met de rest van de sector, en een overzicht van de eigen kosten.

Wilt u, als schoolbestuur, zij-instromer, mentor, P&O- of HR-afdeling, meedoen? Stuur dan een e-mail aan de projectleider van dit onderzoek.