Subsidie heterogene brugklassen, uitbreiding subsidie tweede lerarenopleiding en ander nieuws voortgezet onderwijs

Subsidieregeling heterogene brugklassen

Tot en met 12 november is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor heterogene brugklassen. Scholen kunnen deze subsidie aanvragen om nieuwe heterogene brugklassen te introduceren of om bestaande heterogene brugklassen te verlengen, te verbreden of door te ontwikkelen. U kunt een webinar terugkijken waarin de subsidieregeling wordt toegelicht.

Subsidieregeling heterogene brugklassen

Subsidieregeling tweede lerarenopleidingen uitgebreid

De subsidie tweede lerarenopleiding is uitgebreid vanaf studiejaar 2021-2022. Het subsidiebedrag is verhoogd en leraren kunnen één jaar langer gebruikmaken van de subsidie. Leraren kunnen  tot en met 31 december subsidie aanvragen via de website van DUO. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie tweede lerarenopleiding uitgebreid

Praktijkkaart 'Van thuis weer naar school'

In het Nationaal Programma Onderwijs is specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren. Het doel is om hun ontwikkeling te ondersteunen en zo een verbeterde en duurzame verbinding met het onderwijs te realiseren. Het ministerie van OCW vraagt scholen dan ook gebruik te maken van de mogelijkheden die het nationaal programma biedt voor de kinderen en jongeren die bij hen in beeld zijn. Het Nederlands Jeugdinstituut en Ingrado hebben ter ondersteuning een praktijkkaart opgesteld.

Praktijkkaart 'Van thuis weer naar school'

Routekaart afstandsonderwijs

Stichting Zorgeloos naar School heeft een routekaart ontwikkeld voor afstandsonderwijs voor leerlingen met een chronische aandoening. Deze routekaart helpt leerlingen, ouders en scholen bij het inrichten van het afstandsonderwijs. Daarnaast biedt de website van de stichting verschillende materialen voor scholen met leerlingen met een chronische aandoening.

Routekaart afstandsonderwijs

Op weg naar praktijkgericht onderwijs voor het havo

De afgelopen jaren werd de wens om een praktijkgerichte component toe te voegen aan het havo-curriculum steeds luider. Op verzoek van het ministerie van OCW ontwikkelt SLO daarom twee brede interdisciplinaire examenprogramma’s: één voor Mens & Maatschappij en één voor Natuur- & Technologie. Vanaf schooljaar 2022 – 2023 kunnen havo-scholen met de concept-examenprogramma’s aan de slag.

Op weg naar praktijkgericht onderwijs voor het havo

Verantwoordingsvragen Prestatieboxmiddelen bekend

Het ministerie van OCW en de VO-raad hebben afspraken gemaakt over de afhechting van het sectorakkoord en de bestemming van de prestatieboxmiddelen in 2021 en 2022. Over de inzet van de middelen voor strategisch personeelsbeleid en thuiszitten verantwoorden scholen zich in het jaarverslag. De vragen die in het jaarverslag zullen worden gesteld zijn gepubliceerd op de website van de VO-raad

Verantwoordingsvragen Prestatieboxmiddelen bekend

Webinar ‘Op weg naar een nieuwe leerweg’ terug te kijken

Sinds vorig schooljaar zijn verschillende pilots praktijkgerichte programma’s gestart, ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe leerweg in het vmbo. Het Platform Theoretische Leerweg en de Stichting Platforms vmbo organiseren verschillende webinars waarin pilotscholen hun verhaal vertellen om daarmee andere scholen te inspireren. U kunt het eerste webinar van het nieuwe schooljaar, waarin twee enthousiaste pilotscholen vertelden over het praktijkgerichte programma op hun school, terugkijken.

Webinar ‘Op weg naar een nieuwe leerweg’ terug te kijken

Oproep: denk mee over open beleid maken bij OCW

We roepen enthousiaste scholieren, kunstenaars, theaterdirecteuren, wetenschappers, schoolbestuurders, mbo-studenten, leerkrachten, ouders van schoolgaande kinderen en alle andere mensen die zich betrokken voelen bij de thema's onderwijs, cultuur of wetenschap op om met ons mee te denken. Wij proberen op het ministerie van OCW en bij onze uitvoeringsorganisaties altijd te werken met oog voor de praktijk. Communiceren wij altijd voldoende open over waar we aan werken? Daar horen wij graag uw mening over. Denkt u ook met ons mee? Meld u dan hier aan. 

Oproep: denk mee over open beleid maken bij OCW

Onderwijskennis.nl: kansrijke interventies leervertraging door corona

Onderwijskennis.nl deelt inzichten in kansrijke interventies voor het tegengaan van leerachterstanden door corona. Deze website wordt samengesteld door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met onder meer universiteiten, het Nederlands Jeugdinstituut en onderwijsorganisaties. De inzichten kunnen u helpen bij het vormgeven van uw onderwijs. Benut de kennis uit onderzoek over directe instructie, het inhalen van achterstanden bij taal en rekenen, diverse vormen van tutoring, ouderbetrokkenheid en het aanbieden van meer onderwijs.

Op onderwijskennis.nl: kansrijke interventies leervertraging door corona

Doe mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Alle middelbare scholen zijn de afgelopen maanden benaderd door de GGD met het verzoek om deel te nemen aan de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.’ Heeft u in eerste instantie van deelname afgezien, maar wilt u toch meedoen? Neem dan contact op met uw regionale GGD. Door deel te nemen verkrijgt uw school een betrouwbaar beeld van de gezondheid en het welzijn van uw leerlingen.

Doe mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Meld u aan voor de Schoolleidersconferentie op 17 november

Hoe geeft u leiding aan verandering? Die vraag staat centraal tijdens de Schoolleidersconferentie die Voortgezet Leren op 17 november organiseert in Zeist. De Schoolleidersconferentie is bedoeld voor alle schoolleiders in het voortgezet onderwijs.

Meld u aan voor de Schoolleidersconferentie op 17 november

Toolkit Samen innoveren in een innovatieteam

Henderijn Heldens en Anje Ros van het lectoraat Goed Leraarschap, Goed leiderschap van Fontys Hogescholen hebben een praktische toolkit ontwikkeld die (bovenschoolse) teams en partnerschappen helpt om op een effectieve manier samen te werken aan een innovatief vraagstuk. Op vrijdag 19 november kunt u een webinar volgen over deze werkwijze.

Toolkit Samen innoveren in een innovatieteam

Helpdesk schoolafval geopend

Het komende schooljaar ondersteunt Rijkswaterstaat initiatiefnemers die schoolafval willen voorkomen en restafval willen scheiden met de Helpdesk Schoolafval. Op de website vindt u alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgedaan op één plek. Via een formulier kunt u vragen stellen en om ondersteuning vragen.

Helpdesk schoolafval geopend