Subsidie tweede lerarenopleiding uitgebreid

De subsidie tweede lerarenopleiding is uitgebreid vanaf studiejaar 2021-2022. Het subsidiebedrag is verhoogd en leraren kunnen één jaar langer gebruikmaken van de subsidie. Leraren kunnen tot en met 31 december 2021 subsidie aanvragen via de website van DUO.

Hogere tegemoetkoming en langere toekenning

De regeling is een tegemoetkoming voor bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen volgen waarvoor ze instellingscollegegeld moeten betalen. Het subsidiebedrag wordt verhoogd tot maximaal € 6.000,- per persoon per jaar. Leraren kunnen voortaan twee jaar gebruikmaken van de subsidie in plaats van één jaar. Ook kunnen leraren die per februari 2021 zijn gestart met een tweede lerarenopleiding nog een aanvraag doen voor het lopende studiejaar.

Behandeling op volgorde van binnenkomst

Hoe eerder u aanvraagt, hoe groter de kans is dat u subsidie krijgt. Er is een beperkt budget en DUO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Staat u in studiejaar 2021-2022 nog ingeschreven voor de opleiding waar u eerder deze subsidie voor kreeg? Dan krijgt uw herhalingsaanvraag voorrang.

Aanvraagtermijn

De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2021. De toekenningen worden in januari 2022 bekend gemaakt.