Helpdesk schoolafval geopend

Het komende schooljaar ondersteunt Rijkswaterstaat initiatiefnemers die schoolafval willen voorkomen en restafval willen scheiden met de Helpdesk Schoolafval. Op de website vindt u alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgedaan op één plek. Via een formulier kunt u vragen stellen en om ondersteuning vragen.

In de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat veel ervaring opgedaan met het voorkomen en scheiden van schoolafval. In projecten, door het verzamelen van voorbeelden en bij het uitwisselen van ervaringen tussen gemeenten, afvalinzamelaars, Natuur- en mileu-educatiecentra en schoolbesturen. Deze kennis is verwerkt in checklists, factsheets, stappenplannen en voorbeeldmateriaal. Voor veel vragen zijn antwoorden, voorbeelden en hulpmiddelen op de website geplaatst. Welke prullenbakken zijn er te koop, hoe krijg je collega’s mee en hoe sluit je een goed afvalcontract? 

Of u nu als ouder of als schooldirecteur aan de slag wilt in het basis- of voortgezet onderwijs, vanuit iedere rol kunt u de school helpen met het voorkomen en scheiden van afval. Veel gemeenten, natuur en milieuorganisaties en afvalinzamelaars willen scholen ondersteunen. Ook voor hen is de Helpdesk Schoolafval beschikbaar. 

Op de website vindt u hulpmiddelen zoals een checklist voor het bepalen van afvalstromen, tips voor het opzetten van groente- en fruitinzameling en een overzicht van prullenbakken met prijzen. Ook vindt u op de website veel verhalen van andere scholen hoe zij het hebben aangepakt. U kunt vragen stellen of een verzoek om ondersteuning doen. De Helpdesk Schoolafval geeft antwoord of kijkt met u mee hoe u het beste zelf aan de slag kan gaan.  

De Helpdesk Schoolafval is een initiatief van Rijkswaterstaat vanuit het programma VANG Buitenshuis waar oplossingen worden gevonden voor afvalstromen in verschillende branches. Meer weten? Kijk op de website.