Praktijkkaart 'Van thuis weer naar school'

In het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren. Het doel is om hun ontwikkeling te ondersteunen en op die manier een verbeterde en duurzame verbinding met het onderwijs te realiseren. Het ministerie van OCW vraagt scholen dan ook gebruik te maken van de mogelijkheden die het NP Onderwijs biedt voor de kinderen en jongeren die bij hen in beeld zijn. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Ingrado hebben ter ondersteuning hiervan een praktijkkaart opgesteld.

De praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’ biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer deel te laten nemen aan het onderwijs.

De praktijkkaart is in eerste instantie bedoeld voor onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs zoals mentoren, klassenleraren en zorg- en verzuimcoördinatoren die te maken hebben met (dreigende) thuiszitters. De factsheet is ook goed toepasbaar op het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ook kan het handvatten bieden aan samenwerkingspartners als de jeugdarts, leerplichtambtenaar, consulenten van samenwerkingsverbanden en jeugdhulpverleners werkzaam in en rondom het onderwijs.

Om leerlingen weer volledig te laten deelnemen aan het onderwijs zijn vaak kleine stapjes nodig. Net zoals schoolverzuim een proces is dat vaak sluimerend verloopt, is terugkeren naar school ook een proces dat vaak een langere tijd vraagt en niet in één keer slaagt.

Voor de groep kinderen en jongeren die niet in beeld is bij het onderwijs, werkt OCW samen met het ministerie van VWS, Gedragswerk, Ingrado en het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd aan een plan om lokaal oplossingen samen met deze kinderen, jongeren en hun ouders te zoeken. Het doel is de ontwikkeling te ondersteunen en op die manier waar mogelijk een (verbeterde en) duurzame verbinding met het onderwijs te realiseren.

Bekijk de praktijkkaart hier.