Oproep: denk mee over open beleid maken bij OCW

We roepen enthousiaste scholieren, kunstenaars, theaterdirecteuren, wetenschappers, schoolbestuurders, mbo-studenten, leerkrachten, ouders van schoolgaande kinderen en alle andere mensen die zich betrokken voelen bij de thema's onderwijs, cultuur of wetenschap op om met ons mee te denken. Wij proberen op het ministerie van OCW en bij onze uitvoeringsorganisaties altijd te werken met oog voor de praktijk en te toetsen of onze plannen goed gaan werken. Communiceren wij altijd voldoende open over waar we aan werken? Daar horen wij graag uw mening over. Denkt u ook met ons mee? Meld u hier aan. 

Tijdens de sessie van uw voorkeur gaan wij graag met u in gesprek over het maken van beleid en regelgeving dat toepasbaar en uitvoerbaar is in de praktijk. Wij denken dit te doen, maar wij zien ongetwijfeld dingen over het hoofd en kunnen niet altijd inschatten of onze plannen goed zullen werken. Communiceren wij wel altijd voldoende open over waar we aan werken? Graag gaan wij over dit soort zaken met u in gesprek.