Op onderwijskennis.nl: kansrijke interventies leervertraging door corona

Onderwijskennis.nl deelt inzichten in kansrijke interventies voor het tegengaan van leerachterstanden door corona. Deze website wordt samengesteld door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), in samenwerking met diverse partijen zoals universiteiten, NJi en onderwijsorganisaties. De inzichten kunnen u helpen bij het vormgeven van uw onderwijs. Benut de kennis uit onderzoek over directe instructie, het inhalen van achterstanden bij taal en rekenen, diverse vormen van tutoring, ouderbetrokkenheid en het aanbieden van meer onderwijs.
 

Verwacht op Onderwijskennis.nl

Voor het thema 'sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden' worden in oktober de eerste inzichten verwacht. Ook zullen er dit najaar steeds meer praktijkvoorbeelden op Onderwijskennis.nl verschijnen. 
Deze voorbeelden dienen ter inspiratie van hoe u als onderwijsprofessional aan de slag kunt met inzichten uit onderwijsonderzoek in de praktijk. Dit kan betrekking hebben op een bepaalde interventie of een specifiek thema binnen jouw school. Mocht u zelf een voorbeeld willen delen, dan hoort de NRO het graag! Mail uw voorbeeld naar: s.tenhave@nwo.nl
 

Kennis in de praktijk brengen?

Als leraar, schoolleider en onderwijsprofessional bent u de deskundige op het vlak van goed onderwijs en weet u het beste wat past bij de school, het onderwijs en uw leerlingen. U heeft dus zelf het roer in handen. De inzichten op Onderwijskennis.nl kunnen helpen bij het vormgeven van uw eigen onderwijs.