Doe mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Dit najaar doen de GGD’en samen met het RIVM een onderzoek naar de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren in het vo. Deze ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’ bestaat uit een online vragenlijst die leerlingen uit klas 2 en 4 van het vo in de klas online kunnen invullen. De cijfers uit de monitor zijn belangrijk voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid. Heeft u in de eerste instantie van deelname afgezien, maar wilt u toch meedoen? Neem dan contact op met uw regionale GGD.

De werving voor de Corona Gezondheidsmonitor verloopt via scholen. Daarom zijn alle middelbare scholen in Nederland benaderd door GGD’en met het verzoek om deel te nemen aan de monitor. Het invullen van de monitor gebeurt vanaf half september tot eind november 2021. Deelnemende scholen ontvangen in het eerste kwartaal van 2022 hun resultaten in de vorm van een schoolrapportage. De landelijke resultaten en resultaten op gemeenteniveau volgen in het tweede kwartaal van 2022.  

Het ministerie van OCW beveelt deelname aan dit onderzoek van harte aan. Door deel te  nemen verkrijgt uw school een betrouwbaar beeld van de gezondheid en het welzijn van uw leerlingen. In 2023 wordt het onderzoek herhaald. Wanneer u dan weer deelneemt krijgt u inzicht in de trend op uw school. Het ministerie van OCW benut de resultaten van deze gezondheidsmonitor ook voor de landelijke monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs.

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra monitor die wordt uitgevoerd om de effecten van de coronacrisis te onderzoeken. Het ministerie van VWS is opdrachtgever van de monitor. 

Meer informatie over (deelname aan) de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 vindt u in de flyer van de monitor en op deze website.