Subsidieregeling heterogene brugklassen

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een belangrijke en soms ook kwetsbare schakel in de onderwijsloopbaan van leerlingen, zeker ook in coronatijd. Daarom is het van belang dat basisscholen kansrijk adviseren en dat middelbare scholen kansrijk plaatsen. Een heterogene brugklas (ook wel dakpanbrugklas of brede brugklas genoemd), waarin leerlingen meer tijd krijgen om te groeien en waarin ze zich kunnen optrekken aan klasgenoten met een ander niveau, kan hieraan bijdragen.

Subsidie aanvragen

Daarom kunnen schoolbesturen van 1 oktober tot en met 12 november 2021 subsidie aanvragen om te investeren in heterogene brugklassen (brugklassen met twee leerwegen of schoolsoorten, bijvoorbeeld mavo-havo). De subsidie is bedoeld voor vo-scholen, vo-scholen die deelnemen aan de pilot pro-vmbo en vo-scholen in Caribisch Nederland die CXC-onderwijs aanbieden.

Scholen kunnen de subsidie aanvragen voor:

  • de introductie van een of meerdere heterogene brugklassen; 
  • de verlenging van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen tot twee of drie leerjaren;
  • de verbreding van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen met een extra schoolsoort of leerweg;
  • de verdere ontwikkeling en verbetering van een of meerdere heterogene brugklassen;
  • een combinatie van bovenstaande activiteiten.

De hoogte van de subsidie is € 100.000 per vestiging. Er volgt nog een tweede aanvraagperiode van 7 maart tot en met 18 april 2022.

De subsidieregeling heterogene brugklassen is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Webinar

Wanneer u meer wilt weten over het doel en de inhoud van de subsidieregeling of over het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u hier een webinar terugkijken dat het ministerie van OCW op 6 oktober organiseerde. Het webinar duurt 45 minuten.