Verantwoordingsvragen Prestatieboxmiddelen bekend

Het ministerie van OCW en de VO-raad hebben afspraken gemaakt over de afhechting van het sectorakkoord en de bestemming van de prestatieboxmiddelen in 2021 en 2022.

Het gaat hierbij om twee specifieke doelstellingen: het tegengaan van thuiszitten en het voeren van strategisch personeelsbeleid. Schoolbesturen moeten zich verantwoorden over de inzet van de middelen. Hiervoor heeft OCW samen met de VO-raad vragen opgesteld die gesteld zullen worden in het jaarverslag van schoolbesturen.

U vindt deze vragen op de website van de VO-raad.