Interventies voor aanpak leervertragingen gezocht, subsidie Tel mee met Taal beschikbaar en ander nieuws primair onderwijs

Interventies voor aanpak leervertragingen gezocht

Is uw organisatie betrokken bij interventies om vertragingen bij leerlingen, mede als gevolg van corona, terug te dringen? Tot 23 december 2021 kunt u deze interventies aanmelden om ze in aanmerking te laten komen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit.

Interventies voor aanpak leervertragingen gezocht

Nieuwe Subsidie Tel mee met Taal beschikbaar

Op 1 januari 2022 start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders. 

Nieuwe Subsidie Tel mee met Taal beschikbaar

Online conferentie over burgerschapsonderwijs op 1 december

Op woensdag 1 december organiseren de PO-Raad, de VO-raad en Stichting School en Veiligheid een conferentie over burgerschap. Vanwege de coronamaatregelen zal de conferentie online plaatsvinden. Deze dag biedt u informatie, inspiratie en verdieping rondom burgerschapsvorming in het onderwijs. De conferentie is gericht op bestuurders, schoolleiders en docenten uit het primair en voortgezet onderwijs. U kunt zich hier aanmelden.

Online conferentie over burgerschapsonderwijs op 1 december

Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Onlangs is de eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs aan de Tweede Kamer verstuurd. Deze eerste voortgangsrapportage geeft een beeld van de leerachterstanden bij de start van het schooljaar 2021/2022 als gevolg van corona. Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst, gevolgd door begrijpend lezen en spelling in de onderbouw. Daarnaast maken schoolleiders zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en hun motivatie om te leren.

Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Vier op 10 december Paarse Vrijdag

Voor het tweede jaar wordt Paarse Vrijdag op verscheidene basisscholen gevierd. Op deze dag laten leerlingen en leerkrachten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent of op wie je verliefd wordt. Scholen kunnen een gratis Paarse Vrijdag actiepakket bestellen via de website

Vier op 10 december Paarse Vrijdag

Terugkijken webinar Als criminaliteit de school raakt

Scholen kunnen te maken krijgen met ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Daarom maakte Stichting School & Veiligheid het webinar ‘Als criminaliteit de school raakt.’ U kunt het webinar hier terugkijken.

Terugkijken webinar Als criminaliteit de school raakt

Sterk Medezeggenschap voor (G)MR-leden, schoolleiders en bestuurders

Bent u (G)MR-lid, schoolleider of bestuurder en wilt u zich verdiepen in medezeggenschap? Op de website Sterk Medezeggenschap vindt u alles wat u moet weten om uw taken en verantwoordelijkheden bij medezeggenschap goed uit te voeren. De website biedt praktische handreikingen, handige tips, inspirerende podcasts en verhalen uit de praktijk. 

Sterk Medezeggenschap voor (G)MR-leden, schoolleiders en bestuurders