Leidraad Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft met het Netwerk LPO, de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo, ouders en leerlingen de leidraad Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten ontwikkeld. Deze leidraad ondersteunt samenwerkingsverbanden passend onderwijs bij het opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten. De leidraad is in oktober gepubliceerd.

De leidraad geeft aan welke functies ouder- en jeugdsteunpunten moeten vervullen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Daarnaast bevat de leidraad praktische tips om samenwerkingsverbanden te helpen de steunpunten (verder) vorm te geven.

Ouders en leerlingen kunnen bij de steunpunten terecht voor informatie en steun. De steunpunten zullen hierdoor sneller kunnen signaleren welke vragen zij hebben. Aan het einde van het schooljaar 2021-2022 zullen alle samenwerkingsverbanden een functionerend steunpunt hebben waarin in ieder geval de informatiefunctie volledig is opgezet. Omdat sommige steunpunten al verder zijn, sluit de leidraad aan bij de verschillende regionale uitgangsposities.

Informatieplicht scholen blijft

De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen.

Inbreng ouders en jeugdigen gevraagd

De inbreng van ouders en leerlingen is erg welkom bij het opzetten van de steunpunten. Daarom vragen we u om ouders en leerlingen die willen meedenken door te sturen naar het samenwerkingsverband.

Meer weten?

Heeft u vragen over de leidraad? Neem dan contact op met het ministerie van OCW via implementatiepassendonderwijs@minocw.nl.

Wanneer  u vragen heeft over de ontwikkeling van de ouder- en jeugdsteunpunten in uw regio kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband passend onderwijs waarbij u bent aangesloten.