Klassen Kennisbank gelanceerd

Wilt u meer doen om gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren te bevorderen? Kijk dan op de Klassen Kennisbank, vol informatie over wat er speelt en wat u kunt doen.

De Klassen Kennisbank biedt praktische handvatten op basis van wetenschappelijke inzichten. Betrokkenen in en om het primair en voortgezet onderwijs kunnen hiermee direct aan de slag.

Fragmenten uit de docuserie Klassen vormen het startpunt. Aan de hand van onderwijsthema’s zoals ouderbetrokkenheid en taalachterstanden wordt inzichtelijk wat de problematiek is, maar ook welke mogelijkheden er zijn. Kansenongelijkheid is en blijft een veelkoppig monster, maar er is van alles aan te doen.

De Kennisbank is geïnitieerd en geproduceerd door Stichting Een van de jongens. Human en de Gelijke Kansen Alliantie zijn hoofdpartners.