Nieuwe Subsidie Tel mee met Taal beschikbaar

Op 1 januari 2022 start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders. 

Voordelen

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school of instelling en een hogere betrokkenheid van ouders.

Twee soorten subsidie

Er zijn twee soorten subsidie beschikbaar in 2022:

  1. Subsidie voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor laaggeletterde ouders.
  2. Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het (voor)lezen. Of het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Beschikbare bedragen

De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van een cursus of overige activiteit. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, vindt toekenning plaats op basis van loting. Heeft u eerder subsidie ontvangen? Geen probleem. Ook in dat geval kunt u als school weer opnieuw een aanvraag indienen. Aanvragen kan van 1 januari tot en met 28 februari 2022.

Wijzigingen

Vergeleken met 2021 is de subsidieregeling iets aangepast. Een overzicht van de wijzigingen en de complete regeling zoals die voor 2022 geldt, vindt u op de website van Tel mee met Taal. Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS.

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling?  Dan kunt u contact opnemen met DUS-I.